Liên hệ

Đông y Sơn Hà

Địa chỉ: Sô 09 Ngõ 387 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0977 95 82820989 116 118

Email: dongysonha86@gmail.com – dieutrimatloi@gmail.com

liên hệ phòng khám Đông y Sơn Hà
Đội ngũ nhân sự phòng khám Đông y Sơn Hà

Đăng ký tư vấn