Chính sách bảo mật

Trang web này tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau từ bạn:

  • Tên và thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ đường phố.
  • Thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như các trang bạn truy cập, các liên kết bạn nhấp và các tìm kiếm bạn thực hiện.
  • Thông tin bạn cung cấp khi bạn gửi biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như biểu mẫu liên hệ hoặc biểu mẫu đăng ký.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp và quản lý trang web của chúng tôi.
  • Trả lời các câu hỏi và thắc mắc của bạn.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn trên trang web của chúng tôi.
  • Gửi cho bạn các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu.
  • Tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành.

3. Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookies là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng giúp chúng tôi theo dõi các trang bạn truy cập, các liên kết bạn nhấp và các tìm kiếm bạn thực hiện. Chúng cũng giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn.

4. Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi chúng tôi được bạn cho phép hoặc khi chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp.

5. Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Các biện pháp bảo mật này bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập.

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.

7. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bạn nên truy cập trang web của chúng tôi thường xuyên để xem các cập nhật đối với chính sách bảo mật của chúng tôi.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ sau:

Phòng khám YHCT Đông y Sơn Hà